Tavar

Zamanla inkişaf edən və sonda böyük bir ehtiras hissi Tovar-ı, parket bazarında ən əhəmiyyətli şirkətlərdən birinə çevirdi. Tavar öz texniki heyətinə yüksək peşəkarlıq və təcrübə qazandırır, bu səbəbdən də, şirkət ən yaxşı məhsulları seçərək, öz müştərilərinə təklif edir.
Ravenna’da yerləşən 100.000 kvadrat metrlik ərazinin 22.000 kvadrat metrini istehsalat şöbəsi, qalan ərazini isə emalatxana, anbarlar və sərgi zalları təşkil edir.