Saum & Viebahn

Saum & Viebahn, beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərən bir tekstil redaktorudur. O, yüksək keyfiyyətli üzlüklər və dekorativ qat-qat örtüklər üzrə ixtisaslaşmışdır. Geniş çeşiddə özəl həyatınızı məxfi saxlayan və günəş şüalarından qoruyan (qat-qat tekstil jalüzlər, Roma jalüzləri, panel və şaquli pərdələr) məhsullar da assortimentimizə daxildir.