Carrs Silver

Carrs Silver, baş ofisi Şeffild şəhərində yerləşən və istehsalat obyektlərinə malik bir ailə şirkətidir. Şeffild əsrlər boyu bıçaq sənayesinin qəlbi hesab olunub. Carrs Tableware servis kolleksiyalarına daxil olan hər bir element, uğurlu restoran və ya otelin vacib gündəlik tələblərini nəzərə alaraq diqqətlə seçilmişdir.