Rugiano

Rugiano markası, unikal və qiymətli olmağı nəzərdə tutan seçilmiş və özünəməxsus yaradıcılığından yaranan tərzin sinonimidir. Xəyalları gerçəyə çevirən tanınmış sənətkarlar və memarların, hansıların ki, texniki bacarıqları və peşəkarlıqları sayəsində qiymətli və seçilmiş materiallardan səmərəli istifadə etməsi nəticəsində Rugiano Furniture tərzi yaranır.
Keyfiyyət materiallardan başlayır. Keyfiyyətsiz materialdan keyfiyyətli məhsul yaratmaq qeyri-mümkündür. Buna görə Rugiano diqqətlə bronz, latun və polad kimi materialları seçir və ən yüksək keyfiyyətli dəri və parçadan istifadə edir. Həmçinin, bütün proseslər fabrikadaxili aparılır, daim monitorinq edilir və hər bir detal diqqətlə yoxlanılır. Beləcə də, keyfiyyət yaranır.