Pedret

1958-ci ildə Antonio Pedret tərəfindən qurulan Pedret Lighting, işıqlandırma bazarında ən nüfuzlu şirkət olaraq, eyni ciddilik, sənətkarlıq və ehtirasla uzun müddətdir ki, liderlər arasında öz yerini qoruyub saxlamağa davam edir.
Hər bir element və hər proses, külçələrin əridilməsindən, mexanikləşdirmə, örtmə, cilalama, son işləmələrə qədər, hər bir kiçik detala xüsusi diqqət yetirən sənətkarların bacarığı şirkətin müstəsna işinin sirridir.