Clarke & Clarke

Parçaların, səthin və rənglərin diqqətli seçimi nəticəsində Clarke & Clarke şirkəti estetik cəhətdən çox qeyri adi nəticə əldə edir və kolleksiyaya ruh dərinliyi verir.