Arnaldo Caprai

1955-Cİ İLDƏN QÜRURLA YARADILAN İTALİYA İSTEHSALI
Mükəmməllik həmişə Arnaldo Caprai Tekstil Qrupunun əsas məqsədi olduğu üçün xammal liflərindən hazır məhsula qədər olan istehsal prosesinin hər bir mərhələsində keyfiyyətə daim nəzarət olunur. Bütün Arnaldo Caprai Tekstil Qrupu istehsalı tamamilə və qürurla İtaliyada hazırlanır.
30 ildən çox müddət ərzində şirkətdə fəaliyyət göstərən sənətkarların ixtisaslaşma səviyyəsi, işin zərifliyi və keyfiyyəti əsil italyan ənənəsini əks etdirir. Qrup şirkətlərini tərk edən hər bir məhsul təkrarolunmaz tərzi və peşəkarlığı ifadə edir.
Qrupun yaradıcılığı və istehsalı İtaliyada həyata keçirildiyinə və onun əsas bazarındakı liderliyinə baxmayaraq, Arnaldo Caprai markası bütün dünyada təqdir olunur.